Nejnovější komentáře
Archivy
Bramborárna třebeň
Celoroční prodej brambor, cibule, jablek, česneku a dalších.

Posts Tagged ‘Návštěva Horky.’

Návštěva Horky.

Zdravím všechny účastníky výletu a také Vás, kteří jste s námi nebyli ! V neděli 15.1.2024 jsme navštívili přehradu Horka a úpravnu pitné vody tamtéž. Cílem bylo vidět a slyšet o vodě, která teče nevelkým potokem do přehrady a pak dále do úpravny aby nakonec skončila u 84 000 obyvatel Sokolovska doma a v okolních firmách a provozech v objemu 8200 m3 za den.

Přehradu Horka postavili v letech 1966 – 1969 v povodí Libockého potoka. Je zajímavé, že ten pramení blízko osady Liboc a vlévá se do Ohře v jiné Liboci, blízko Kynšperka. Jeho část povodí (70 km2) poskytuje kvalitní povrchovou vodu  s jedinou podmínkou , že bude pravidelně pršet a tento zdroj nevyschne, což se doufejme nestane. Přehrada s kapacitou 21.5 milionu m3 zatím překonává současná letní sucha, ale také zabrání záplavám na dolním toku potoka. Plocha hladiny vody je 130 ha. Hráz byla stavěna jako sypaná z hlinitopísčitého materiálu vytěženého v pískovně u silnice, blízko obce Horka. Její výška je 41 m a délka 236 m. Je tedy delší než chebská Skalka a určitě podstatně vyšší ! Vedle vody poskytuje přehrada ještě další užitek z elektrárny o výkonu 250 kW. My všichni pak čerpáme informace  od šéfa přehrady Martina Uhlíka. Díky němu jsme už jednou (r. 2019) útroby vodního díla viděli a také jsme celý pravý břeh objeli dobrodružnou cestou na kolech. Vzpomínáte ? Jestli moc ne, pak můžou pomoci zprávy z minulých let zde na cyklostránkách.

V úpravně vody se nás ujímá pan Majer, tedy pan šéf, který nám ochotně věnoval svůj volný čas. Děkujeme ! Přehrada je s úpravnou vody spojena ocelovou trubkou o průměru 60 cm. Celý proces úpravy vody začíná malou vodní elektrárnou, která poskytuje dvojí užitek. Jednak vyrábí nějaký proud a pak, hlavně, dokonale míchá přísady – vápenné mléko a manganistan draselný – do surové vody. Ta první přísada upraví pH vody, tedy kyselost na hodnotu cca 7.2 a ta druhá je činidlo, kterým začíná proces flokulace což je tvorba vloček z nežádoucích minerálních a organických látek přitékajících s vodou. K tomu se musí do vody dostat koagulant – síran hlinitý Na další cestě si voda přisává nezbytné množství chlóru k zajištění biologické čistoty vody t.j. likvidace bakterií, plísní a pod. Nyní už máme vodu ve správné kyselosti, biologicky zdravou, ale plnou nežádoucích vloček. Začíná tedy proces čištění, tedy oddělení těchto vloček, v bazenech s pískovými filtry. Písek to není ledajaký, ale speciální o zrnitosti 0.4 mm. Tyto filtry se v pravidelných intervalech musí čistit. To se provádí střídáním proudu vzduchu a pitné vody v sedmi minutových intervalech ode dna vzhůru a celé to trvá cca 40 minut. Teď už máme vodu pitnou a posledním úkolem vodárenské technologie je tzv. ztvrzování vody, které se provádí vháněním CO2. Měkká voda z vodotečí má vysoké korozivní účinky na vodovodní potrubí a pak není vhodná k pití, proto chceme tvrdší vodu. Veškerá vyrobená voda se musí přečerpat do vodojemu v Horním Částkově odkud pak samospádem zásobuje obce pod sebou, včetně Sokolova. Je na samostatnou debatu o tom kolik kilometrů .potrubí protkává plochu okresu aby mohla voda téct z každého kohoutku všech odběratelů.

Odcházíme celý překvapený z  toho co jsme pochopili jistě všichni. Záchyt vody v přehradě a její následná úprava do kvalitní pitné vody jsou technologie náročné a také drahé. Úpravna nakupuje surovou vodu za 5.50 Kč/m3 a sokolovský vodárenský podnik jí prodává již jako pitnou za 68.23 Kč/m3. Náš Chevak má k dispozici vodu z podzemí a asi to bude ten důvod proč na chebsku máme vodu o 5Kč/m3 levnější. Raději uvedu ceny včetně stočného : Sokolov 131.80 Kč/m3 a Chevak 126.-Kč/m3 pro rok 2024. Ještě na závěr si dovolím několik velkých čísel, která vodu na Zemi provází. Sedmdesát procent povrchu naší planety je voda. Dále si tedy musíme uvědomit, že 97 % vody je slaná ! Proč je ta voda v mořích slaná víme a nebo to rád doplním. Další 2%  je sice voda sladká, ale vázaná v ledovcích a věčném sněhu. Pak už zbývá jen 1% vody, která může sloužit lidem a do jisté míry tomu tak skutečně je ! Česká země je střechou Evropy, říkají vědci, ale hned k tomu dodávají, že jsme sice střecha, ale se špatným okapem. To znamená, že ji nedovedeme zachytit a uložit na horší časy. Osobně se obávám, že to bude voda o kterou se bude ve světě válčit. Takže k různým idiotům ukájejícím se touhou po moci, tady přibude ještě tento důvod. Bohužel !

Kdo byl ? Thálie, Emaruš, Zdenka, Jituš, Jiřka, Věra Zykánová, Ivča, Kika, Michal, Japoši, Jirka J., Vackovi +1

Při následném povídání v hospodě bylo jasné, že se Vám odpoledne líbilo a po tom co jste se dověděli  ochabne Vaše chuť kritizovat cenu vody a naopak stanou se z nás obránci vody při všech možných debatách. S pozdravem Čistá voda rozum nekalí, Pepa D.

P.s. ještě si neodpustím poznámku. Je  nám jasné odkud se voda ne Zemi vzala ? To je téma, panečku !!!